Preu per a grups d’escoles i associacions de lleure infantil i juvenil. Grups superiors a 20 infants:
Pensió completa : 24€+ IVA persona / dia.
• Mitja pensió: 20€+ IVA persona / dia.
• Grups amb intendència pròpia: 14€ + IVA persona / dia (a partir de
30 infants).